Будівництво – короткий зміст

Декому необхiдно розширити свiй простiр, бо в сiм`ї пiдростають дiти, а тиснява в квартирi обертається для всiх членiв родини постiйний стресом. Iншим вистачає площi, але вони мрiють позбавитися складностей побуту в обшарпанiй «хрущовцi» з краєвидами промзони. Так чи iнакше такi питання напряму пов’язанi з деякими тонкощами будiвництва, ремонту та перепланування.

Будівництво - короткий зміст

Чи можливо двокiмнатну в новому цегляному «човнику» перетворити на справжнє «студiо»? Чи є можливiсть змiнити вашу трикiмнатну в старiй «коробцi» на елегантнi апартаменти? Зрештою, де проходить межа ремонтних робiт мiж вами та власником будинку. I як це все пов’язано з якiстю будiвельних матерiалiв…

БУДIВНИЦТВО 

Зростання темпiв будiвництва сприяє появi нових матерiалiв та технологiй, якi дають змогу помiтно скоротити рiвень затрат й термiни будiвництва рiзноманiтних типiв будiвель, при цьому забезпечуючи високу якiсть новобудови. Найбiльш широке розповсюдження на сучасному етапi отримали «швидкорослi» будинки на основi мiцного каркасу i легких огороджувальних конструкцiй. Їх активне застосування дає можливiсть швидко зводити будинки рiзної форми, розмiру та поверховостi. За термiном служби такi споруди можна порiвняти з будiвлями iз традицiйних матерiалiв (цегла, залiзобетон, блоки). Та все ж при цьому використання сучасних матерiалiв i технологiй дає змогу знизити витрати на проектування, монтаж, демонтаж й наступну експлуатацiю до 40%.

В залежностi вiд технологiй, видiляють декiлька типiв швидкозводимих конструкцiй: побудованi на основi металокаркасу та «сендвiч-панелей»; на основi дерев`яного каркасу та дерев`яних панелей; з полегшеним каркасом, двосторонньою обшивкою i внутрiшнiм утеплювачем, якi збираються на мiсцi будiвництва; блочно-модульнi будiвлi з металевим або дерев`яним каркасом (будинок збирається на основi модулей або блок-контейнерiв).

На сьогоднiшнiй день найпопулярнiшими є конструкцiї на основi металевого каркасу й легких «сендвiч-панелей», оскiльки вони дають змогу протягом усього декiлькох тижнiв звести будинки будь-яких форм та розмiрiв з можливiстю наступної надбудови й переобладнання. Порiвняно з iншими, конструкцiї на базi дерев’яного каркасу є бiльш дешевими, проте вони можуть бути використанi далеко не для кожної будiвлi, та застосовуються переважно в приватному будiвництвi.

Сфера застосування швидкозводимих будiвель досить широка: це не тiльки виробничi та промисловi об`єкти, а й торговельнi, офiснi й адмiнiстративнi будинки, складськi примiщення, автосервiси, гуртожитки, спортивно-розважальнi комплекси, приватнi житловi будiвлi та багато iншого. Такi конструкцiї можуть використовуватись практично всюди, за винятком випадкiв, коли вони повиннi мати пiдвищенi iзолюючi властивостi (наприклад, банкiвськi сховища чи примiщення для ядерних реакторiв) або при масовому будiвництвi житла.

РЕМОНТ 

Плата за житлове примiщення включає в себе не тiльки платню за утримання, а також i за ремонт. У обов`язки власника входить внесення коштiв на здiйснення капiтального та поточного ремонтiв будiвлi, орендар сплачує лише поточний ремонт будинку.

Поточним ремонтом будiвлi прийнято вважати той, який здiйснюється з метою повного вiдновлення працездатностi будiвлi, а також систем iнженерного обладнання. До поточного ремонту може також входити замiна вiкон та дверей, вiдновлення теплоiзоляцiї, замазування трiщин, ремонт електромереж, здiйснення малярних робiт тощо. Перiодичнiсть, з якою повиннi проводитися цi роботи, визначається згiдно з вимогами, встановленими технiчними регламентами. На думку спецiалiстiв, поточний ремонт будiвель повинен проводитися раз на 3-5 рокiв.

Роботи iз здiйснення капiтального ремонту проводяться з метою повної або ж часткової лiквiдацiї зношення конструкцiй будинку та систем iнженерного обладнання. Ремонт може включати в себе монтаж стiн, перегородок, вiкон та дверей, сантехнiчнi роботи, роботи з вирiвнювання поверхонь, опоряджувальнi роботи, утеплення будiвель i навiть благоустрiй прибудинкової територiї. Рекомендована перiодичнiсть проведення капiтального ремонту ? 10-15 рокiв.

Обов’язки з проведення як капiтального, так i поточного ремонту будiвлi лягають на плечi органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, житлових кооперативiв.

ПЕРЕПЛАНУВАННЯ 

Переплануванням можна вважати навiть перенесення ванни, тому тiм займається бiльшiсть громадян. Проте велика кiлькiсть з них не знає, що перепланування потрiбно узгоджувати, i в термiновому порядку переоформлюють документи безпосередньо перед продажем нерухомостi. Таким переоформленням громадянам допомагають займатися чимало агентств нерухомостi.

За всiма правилами, власник квартири повинен зiбрати довiдки перед переплануванням. Але, як показує досвiд, якщо цi змiни незначнi, проблему пiзнiше можна залагодити. Адже найактивнiше у помешканнях переплановують санвузли, з’єднують кухню з кiмнатою…

Деякi мешканцi стають власниками квартир з переплануванням вимушено. Траплялося так, що люди живуть в купленiй квартирi, а лише через декiлька рокiв дiзнаються, що там вiдбулось перепланування. I тодi цi змiни доводиться реєструвати новим власникам. Бувають також випадки, коли новим власникам доводилося «повертати» квартирi первинний вигляд.

За словами фахiвцiв, докорiннi змiни в старих помешканнях стали проводити менше. Якщо власник хоче щось кардинально нове, йому простiше придбати нове житло, нiж зносити стiни. А ось кiлькiсть перепланувань у новобудовах навпаки зростає. Проте є можливiсть розробки перепланування, коли помешкання ще не збудовано. Обраний варiант, розроблений архiтекторами за вашими вимогами, погоджується з будiвельною компанiєю. Таким чином квартира одразу будується за проектом замовника. Такий варiант перепланування допомагає уникнути збору численної дозвiльної документацiї. Якщо проектувальники всього будинку дають «добро», то БТI проведе замiри вже пiсля будiвництва i зафiксує параметри змiн у квартирi.

Мода на лiквiдацiю стiн потроху зникає. Зараз навпаки чимало власникiв встановлюють перекриття мiж кiмнатами, особливо в просторих новобудовах. Часто власники нових квартир, навiть у так званих елiтних будинках, незадоволенi кривими стiнами i стелями, погано розмiщеними батареями, вентиляцiєю. I це також доводиться коригувати…

Отже, обираючи собi квартиру чи будинок, не полiнуйтесь поцiкавитися тонкощами будiвельної справи. Можливо, з часом ви захочете зробити перепланування чи легку «реконструкцiю». Краще розiбратися з усiма нюансами одразу, нiж потiм «наламати дров».

Схожі новини...

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Наш сайт в каталоге manyweb.ru